GARANTIE

1. Onder de volgende voorwaarden geeft POS-Contrl garantie op door haar in Nederland geleverde POS-Contrl apparatuur tegen defecten van technische aard, fabricagefouten, defecten aan het materiaal of aan de mechanische en elektronische componenten gedurende de hieronder genoemde periode na datum van aankoop. Voor het betreffende product waarvoor een garantiebewijs is afgegeven, geldt de wettelijk bepaalde 1 jaar garantie, met uitzondering van het onder 2 genoemde. 

2. Uitgezonderd van deze garantie zijn: kabels en snoeren,  alsmede de overige beperkingen zoals deze zijn opgenomen in de POS-Contrl Algemene Garantiebepalingen. 

3. Voor de noodzakelijke arbeid of vervanging van defecte onderdelen; die onder de garantievoorwaarden vallen, zullen geen kosten berekend worden. Vervanging van defecte onderdelen of reparaties aan de apparatuur of aan onderdelen hiervan verlengen de onder 1 genoemde garantietermijn niet. De keuze voor reparatie en/of vervanging is voorbehouden aan POS-Contrl . Reparatie onder garantie dient uitgevoerd te worden door POS-Contrl. 

4. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade buiten de vervanging van defecte onderdelen of reparaties van de apparatuur. 

5. De garantie is persoonsgebonden en geldt slechts eenmalig voor degene die zich tijdig via de daartoe geëigende wijze bij POS-Contrl heeft geregistreerd. 

6. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van de aankoopbon en het garantiebewijs. 

7. De garantie is niet van toepassing bij schade of defecten veroorzaakt door: (I) Ongelukken, verkeerd gebruik, slijtage of verwaarlozing. (II) Foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de wettelijke technische- en veiligheidsnormen die in een land gelden, anders dan in het land waar de aankoop plaats vond en/of onjuiste aansluiting op een voedingsspanning die ongeschikt is voor het betreffende apparaat.(III) Elke ongeautoriseerde modificatie of verandering (IV) Onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking c.q. bescherming. 

8. Op de garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden in geval van: (I) Schades of verliezen die zich tijdens het transport voordoen. (II) Wijzigingen of verwijderingen van het serienummer van het apparaat. 

9. POS-Contrl.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vervolgschade of enigerlei andere consequentie hoe dan ook ontstaan door of in connectie met de door POS-Contrl geleverde apparatuur en aanverwante artikelen. 

10. De kosten van vervoer, verpakking, alsmede die van transportverzekering (zie punt 8) zijn voor rekening van de consument. 

11. Deze garantie is alleen geldig als de apparatuur in Nederland is aangeschaft. 

12. De garantie is geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar. 

13. Uitsluitend POS-Contrl is gerechtigd om de garantievoorwaarden te wijzigen.

KASSASYSTEEM KOPEN?

Alles wat u nodig heeft voor uw POS oplossing. Barcode scanner, bon printer, kassalade, labelprinter, inventarisatiescanners, All-in-one POS en meer.....

Contact

POS-Contrl
Kamerlingh Onnestraat 18
1821 BP ALkmaar
(bezoek op afspraak)
+31(0)72-8448240
info@pos-contrl.nl